Ett av våra största entreprenader. Ca 1700 enheter bytta. Orion valde Tarydfönster.
I denna entreprenad ingick även byte av putsfasader, tilläggsisolering, byte av panelfronter och asbestsanering.