Kv Humlan i Mariestad. Ca 1450 enheter. Här valde föreningen fönster av
Komposit.