Underhållsfria PVC-fönster

PVC-fönster

PVC-fönster är underhållsfria fönster med mycket goda isoleringsegenskaper.

Profilerna är gjorda i PVC-plast och har normalt fem till sex kammare. Stålet i kärnan ligger i en sluten sådan vilket gör att kyla inte leds från en kammare till en annan.

Kompositfönster (PVC) från Calida måttanpassas efter era önskemål. En rad olika spröjsar, kulörer, glastyper gör att du kan få det utseende du önskar. Den vanligaste öppningen på våra PVC-fönster är Dreh-kipp. Det innebär att handtaget vrids uppåt för att ställa fönstret i vädringsläge. Vrider man istället handtaget åt sidan öppnas fönstret inåt, sidohängt, så kan man enkelt stå inne och putsa.

Observera att det även finns andra öppningstyper för kompositfönster, exempelvis utåtgående vridfönster, toppstyrda, och gammaldags sidohängda.

Samtliga kompositfönster har glaslister invändigt, vilket ger fönstren mycket hög inbrottssäkerhet. Som standard används varmkant mellan glasen i isoleringsglaskasetten.

Här kommer en sammanfattning av fördelarna med PVC-fönster.

  • Helt underhållsfria både ut- och invändigt
  • Garanti som gäller i 15 år
  • Släpper ut lite värme, isolerar väl
  • Kompositfönster släpper in lite ljud utifrån
  • Är relativt inbrottssäkra, då glaslisterna sitter invändigt

Dreh-kippfönster av komposit har tre olika lägen för öppning.

Läge 1. Vrid handtaget till sidoläge för att öppna det inåt, sidohängt

Läge 2. Vrid handtaget rakt upp och du kan ställa fönstret i vädringsläge. Det vill säga tippa fönsterbågen inåt i överkant.

Läge 3. Mellan dessa båda lägen finns även en s.k. microöppning. Fönstret släpper då in luft, men är fortfarande stängt. Samtliga glaslister sitter invändigt, vilket ger fönstret mycket hög inbrottssäkerhet.

Observera att det även finns andra öppningstyper för PVC-fönster, exempelvis utåtgående vridfönster, toppstyrda, gammaldags sidohängda etc. Kontakta oss för mer information.

Bli kontaktad för mer info om våra underhållsfria PVC-fönster

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om fördelarna med PVC-fönster