Underhållsfria PVC-fönster

PVC-fönster

PVC-fönster är underhållsfria fönster med mycket goda isoleringsegenskaper.

Profilerna är gjorda i PVC-plast och har normalt fem till sex kammare. Stålet i kärnan ligger i en sluten sådan vilket gör att kyla inte leds från en kammare till en annan.

Kompositfönster (PVC) från Calida måttanpassas efter era önskemål. En rad olika spröjsar, kulörer, glastyper gör att du kan få det utseende du önskar. Den vanligaste öppningen på våra PVC-fönster är Dreh-kipp. Det innebär att handtaget vrids uppåt för att ställa fönstret i vädringsläge. Vrider man istället handtaget åt sidan öppnas fönstret inåt, sidohängt, så kan man enkelt stå inne och putsa.

Observera att det även finns andra öppningstyper för kompositfönster, exempelvis utåtgående vridfönster, toppstyrda, och gammaldags sidohängda.

Samtliga kompositfönster har glaslister invändigt, vilket ger fönstren mycket hög inbrottssäkerhet. Som standard används varmkant mellan glasen i isoleringsglaskasetten.

Här kommer en sammanfattning av fördelarna med PVC-fönster.

 • Helt underhållsfria både ut- och invändigt
 • Garanti som gäller i 15 år
 • Släpper ut lite värme, isolerar väl
 • Kompositfönster släpper in lite ljud utifrån
 • Är relativt inbrottssäkra, då glaslisterna sitter invändigt

Dreh-kippfönster av komposit har tre olika lägen för öppning.

Läge 1. Vrid handtaget till sidoläge för att öppna det inåt, sidohängt

Läge 2. Vrid handtaget rakt upp och du kan ställa fönstret i vädringsläge. Det vill säga tippa fönsterbågen inåt i överkant.

Läge 3. Mellan dessa båda lägen finns även en s.k. microöppning. Fönstret släpper då in luft, men är fortfarande stängt. Samtliga glaslister sitter invändigt, vilket ger fönstret mycket hög inbrottssäkerhet.

Observera att det även finns andra öppningstyper för PVC-fönster, exempelvis utåtgående vridfönster, toppstyrda, gammaldags sidohängda etc. Kontakta oss för mer information.

  Bli kontaktad för mer info om våra underhållsfria PVC-fönster

  Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om fördelarna med PVC-fönster

  Fakta om PVC-fönster

  PVC fönster kallas som de gör eftersom de är gjorda i plasten med samma namn.

  Förkortningen PVC står för polyvinylklorid och är ett plastmaterial som går under kategorin volymplaster. Den tillverkas genom en syntes av klor och eten.

  Plasten fick sitt kommersiella genombrott på 1920-talet och har sedan dess använts inom en rad olika kommersiella områden.

  Inom byggbranschen har den exempelvis använts till rör, golv och kablar.

  PVC har även varit en flitig komponent i olika typer av textilier, men plasten har också använts i vanliga LP-skivor. Det kulturella värdet av denna plast kan därmed sägas vara mycket stort.

  Just fönster med ramar och detaljer i detta material kom att börja tillverkas på 1950-talet, och blev snabbt populära. Inte minst i de regioner av världen där trä är en bristvara.

  Därför ska du välja PVC-fönster

  En av de stora fördelarna med PVC fönster är hållbarheten. Studier har visat att dessa fönster håller betydligt längre och inte kräver samma underhåll som träfönster. Och även vad gäller annan säkerhet och miljöhänsyn står de sig bra i förhållande till andra material.

  Att de inte påverkar miljön negativit trots att PVC alltså är en plast, beror på följande:

  Visserligen går det åt mer energi för att producera PVC-fönster än vanliga träfönster, men eftersom man inte behöver behandla dem med giftigt ytskick (lack eller färg), blir miljöpåverkan trots allt låg.

  Om du har några frågor om just PVC-fönster, tveka inte att kontakta oss.