Kompostit/pvc- fönster

Kompositfönster är underhållsfria med mycket goda isoleringsegenskaper. Även ljudisoleringen är mycket god. Profilerna är gjorda i PVC med stålkärna och har normalt 5-6 kammare. Stålet ligger i en sluten kammare vilket gör att det ej leder kyla från en kammare till en annan.

Fönstren måttanpassas enligt era önskemål. En rad olika spröjsar, kulörer, glastyper m.m. gör att du enkelt kan få önskat utseende på fönstren. Den vanligaste öppningen på komposit är Dreh-kipp. Inåtgående sid-bottenhängt (2-vägsbeslag). Handtaget vrids uppåt för att ställa fönstret i vädringsläge, tippas in i överkant. Vrider man handtaget åt sidan öppnas fönstret inåt, sidohängt, så men enkelt kan stå inne och putsa.

Även gammaldags utåtgående sidohängda finns att tillgå. Det unika med just detta fönster är det låga u-värdet, vilket normalt ligger betydligt högre på denna öppningstyp. Materialet är RAU-FIPRO – se “Passivhusfönster – Geneo” för mer information.

Med profilsystem från Primo finns även möjlighet till aluminiumklädd utsida.

Samtliga kompositfönster har glaslister invändigt, vilket ger fönstren mycket hög inbrottssäkerhet. Som standard används varmkant mellan glasen i isolerglaskasetten.

Dreh-kippfönster av komposit har tre olika lägen för öppning.

Läge 1. Vrid handtaget till sidoläge för att öppna det inåt, sidohängt

Läge 2. Vrid handtaget rakt upp och du kan ställa fönstret i vädringsläge. Det vill säga tippa fönsterbågen inåt i överkant.

Läge 3. Mellan dessa båda lägen finns även en s.k. microöppning. Fönstret släpper då in luft, men är fortfarande stängt. Samtliga glaslister sitter invändigt, vilket ger fönstret mycket hög inbrottssäkerhet.

Observera att det även finns andra öppningstyper för PVC-fönster, exempelvis utåtgående vridfönster, toppstyrda, gammaldags sidohängda etc. Kontakta oss för mer information.